Valors

LA VIDA AL CENTRE

MOVIMENT HUMANISTA de l’Escola Nova

L’Escola Nova, basant-se en les innovadores idees de Rousseau (1712-1778) i Clapadère (1873-1940) i en el seu interès per l’estudi biològic i psicològic de l’infant, proposa un model en què EL PROCÉS D’APRENENTATGE ES CENTRA EN Els infants i JOVES, ELS SEUS INTERESSOS I LES SEVES individualitats.

De la mateixa manera, la Comunitat d’Aprenentatge Outdoor School prenen d’inspiració de diversos models educatius del S.XX i XXI, com són: les Escoles DEMOCRÀTIQUES, Escoles ACTIVES, escoles BOSC, REBECA WILD i escola PESTALOZZI, escoles REGGIO EMILIA, la Pedagogía de FREINET, Escoles MONTESSORI, escoles WALDORF i altres PROJECTES LOCALS i ALTERNATIUS.

+ 1 OUTDOOR EXPERIENCE

Quan estem a prop dels arbres, de les plantes, de l’aigua, de les pedres, de la molsa, … tot sembla més fàcil, ens sentim més lliures, més frescos i més disponibles per a l’aprenentatge.

Els beneficis de l’experiència en exteriors són innombrables, entre d’altres: desenvolupament de la psicomotricitat d’una manera natural, propiocepció, millores en el desenvolupament dels sentits i una millor integració psico-emocional.

+ 2 COMUNITAT D’APRENENTATGE

L’aprenentatge ha d’incloure a tots. Aspectes bàsics com: la participació oberta i de forma horitzontal de tots els membres de la comunitat, compartir dons i talents, esperit de la comunitat basat en les relacions d’igualtat, mantenir una mida reduïda i romandre oberts a una comunicació i interacció amb altres actors socials, s’han de tenir en compte.

+ 3 EDUCACIÓ EMOCIONAL INTEGRAL

L’educació emocional no pot ser un element extern a afegir en els ambients educatius, sinó que ha de formar part de les arrels, de la base mateixa de la comunitat d’aprenentatge.

L’estructura orgànica de les 7 àrees, la llibertat de moviment, el foment de l’estat de fluïdesa, el treball interior dels adults acompanyants, figures de «germà gran» i de «mediador infantil», a més de tallers específics són la nostra base.

+ 4 AMBIENTS POSITIUS

Un ambient positiu reforça la sensació de benestar, l’autoestima, i permet que s’associï l’aprenentatge amb el plaer, i el plaer amb l’aprenentatge.

En els ambients Outdoor School cuidem tant l’ambient físic, com l’ambient psico – emocional.

+ 5 INDIVIDUALITAT

Cada infant / jove té una estructura física, psicològica i emocional totalment diferenciada, són éssers únics i irrepetibles, i això, s’ha de mostrar i cuidar-se en el dia a dia.

Una xarxa d’individus pren el seu màxim potencial i eficiència quan està format amb individus sans, forts i reafirmats en si mateixos. Frases com «una cadena és tan forta com ho és el més feble de les seves baules» defineixen perfectament l’essència del principi d’individualitat.

+ 6 COOPERACIÓ

La cooperació, base de la sinergia, té el seu sentit en associacions simbiòtiques, és a dir, en associacions el resultat de la cooperació és més gran que la suma de les individualitats.

Frases com «No hi ha major prova d’el progrés d’una civilització que la del progrés de la seva cooperació» de John Stuart Mill defineixen l’essència del principi de cooperació.

+ 7 MIX D’EDATS

LLa barreja d’edats en la comunitat d’aprenentatge s’assembla a la vida, a la societat.

En els Ambients Outdoor School els i els infants i joves s’agrupen per edats: de 3 a 6 anys, de 7 a 11 anys i 12 a 16 anys.

Aquest tipus de relació activa les «neurones mirall», relacionades amb la capacitat d’imitar que tenim les persones des que naixem.

+ 8 EXPERIMENTACIÓ

Experimentar és la base de la vida.

Segons la neurociència, el cervell i el cos aprenen de forma integrada. El moviment, la manipulació i l’expressió corporal estimulen el desenvolupament dels sistemes sensorials, els sistemes motors i l’aprenentatge.

Amb les metodologies actives utilitzades en Outdoor School fomentem l’experimentació en les diferents àrees de coneixement.

+ 9 CURIOSITAT

En Outdoor School entenem la curiositat interior com el motor per a l’aprenentatge. Per això, s’observa com aprèn cada nen, que li genera curiositat, a més d’usar-se eines perquè nens i nenes i joves puguin expressar les seves motivacions.

La curiositat és una cosa innata en la naturalesa humana: sense curiositat no hi ha emoció, i sense emoció, no hi ha aprenentatge.

La curiositat, la motivació i les emocions estan estretament lligades a l’aprenentatge.

+ 10 MATERIAL VIU

Promovem l’ús de materials que faciliten la manipulació, l’expressió sensorial i, la recerca oberta de utilitats i alternatives d’ús.

Altres materials que es presenten a els i les infants i joves són: jocs per a l’aprenentatge, materials que afavoreixen el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge, a més de materials per a la realització d’experiments i l’exploració de l’entorn.

+ 11 PLENA PARTICIPACIÓ

Els i les infants i joves participen activament en la vida democràtica de la comunitat, prenent decisions sobre el seu propi aprenentatge i sobre l’agenda política i social.

Considerem la comunitat d’aprenentatge com un ambient on els infants i joves desenvolupen la seva autonomia, aprenen a ser ciutadans actius, responsables de les seves pròpies decisions i capaços d’actuar com a agents de canvi («changemaker»).

+ 12 VALORACIÓ CIRCULAR

En la valoració circular no hi ha premis ni càstigs, ni judicis entorn a la premissa «bé – mal», sinó que es tracta de fomentar l’amor per aprendre: es busca potenciar les fortaleses, identificar les debilitats i detectar les oportunitats d’aprenentatge.

La valoració és contínua i la informació es dialoga amb els infants i joves durant l’any.

Documentar el que fan els infants i joves a la comunitat d’aprenentatge és una part important.

+ 13 EQUIP HUMÀ MULTIDISCIPLINAR

Si volem mostrar als infants i joves com funciona la societat, quines àrees la componen i com funcionen, necessitem professions de diferents àmbits, que enriqueixin l’experiència i l’aprenentatge.

Es busca crear un equip humà multidisciplinari, variat, divers i capaç de mostrar moltes mirades diferents del món.

Entenem a cada adult @ acompanyant com un «acompanyant – guia – assessor» que acompanya, guia, assessora, motiva, focalitza per reptes i acompanya de manera personalitzada el desenvolupament de cada infant / jove.

+ 14 RETROALIMENTACIÓ

S’entén cada comunitat d’aprenentatge com un organisme viu, en continu desenvolupament, que necessita mirar-se a si mateix, saber d’on part i com autogestionar-se.

La retroalimentació o «feedback» ens ajuda a posar llum sobre possibles tensions, alinear recursos, establir sinergies i prendre decisions.

Utilitzem com a eines de retroalimentació, dues vegades a l’any, un estudi sistèmic de les diferents àrees juntament amb una valoració del model integral d’educació emocional.

* Obra científica inscrita en el Registre de la Propietat Intel·lectual de Madrid, sota el nom "Ambientes educativos outdoor school" amb número d'assentament registral 16/2021/3500 de data 21 de maig de 2021 i número d'expedient 09-RTPI-00168.7/2021

No es permet la reproducció total o parcial, excepte autorització expressa de l'autor.