Termes i Condicions del lloc web

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL outdoorschool.es, d’ara endavant la pàgina Web, que ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA LA NATURALEZA Y OUTDOOR SCHOOL, d’ara endavant l’Autor, posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es posa a la disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Adreça Postal:

Carrer RIO GUADALQUIVIR, 13

45180 – Camarena (Toledo)

España

Formulari de suggeriments, comentaris i queixes:  comunidadeducativa@outdoorschool.es

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina Web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de l’Autor, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització de la pàgina Web que l’Autor posa de manera gratuïta a la disposició dels seus clients d’Internet, sense perjudici de les condicions especials de subscripció o venda de determinats continguts de la Web.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

1. Que sigui compatible amb els fins de la Web.

2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o *descompilación.

3. Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de cap manera.

4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

L’Autor es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

L’Autor no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. L’Autor durà a terme, sempre que no concorrin causes que el facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l’accés a la Web com l’ús *inconsentido que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. L’Autor no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. L’Autor no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:

– La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web.

– Un mal funcionament del navegador.

– De l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’Autor no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la Web, sempre que siguin aliens a aquesta, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats en la Web o les pàgines que enllaça són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:

– Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.

– Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.

– Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la recerca penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

– Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Haurà de remetre un escrit a l’adreça comunidadeducativa@outdoorschool.es

L’Autor és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis. Respecte de les cites de productes, continguts i serveis de tercers i col·laboradors, l’Autor reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets o cap responsabilitat de l’Autor sobre aquests, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de l’Autor, tret que es manifesti de manera expressa.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’Autor donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Per a utilitzar o tenir accés a algun dels Serveis o Continguts que s’incorporin en la Web, l’Autor podrà requerir als usuaris certs dades de caràcter personal. L’Autor tractarà aquestes dades de conformitat amb els termes i condicions recollits en privacitat. En completar i enviar qualsevol formulari incorporat en la Web, l’usuari consent i autoritza expressament i inequívocament al fet que l’Autor reculli i tracti les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions en ella definida.

Amb la finalitat d’adaptar i modificar la Web, així com desenvolupar i oferir nous Continguts o Serveis que s’ajustin millor a les seves preferències, l’Autor utilitzarà instruments o mecanismes tecnològics que permetran l’obtenció de dades estadístiques dels usuaris. La informació obtinguda a través d’aquests mecanismes no s’associarà a cap usuari determinat.

Les Condicions Generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola. L’Autor, els visitants d’aquesta web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol servei que es presti en aquesta, amb renúncia de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Toledo, per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús.

L’Autor no es fa responsable de les opinions i idees expressades pels experts les intervencions o els textos dels quals es recullen amb la identificació del seu autor.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a millorar l’experiència dels usuaris, facilitant la navegació per la nostra web. Estem fent tot el possible per facilitar l’ús d’aquestes cookies, així com la seva gestió i control en utilitzar els nostres serveis.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen en el dispositiu de l’usuari d’Internet en visitar una pàgina web. És l’operador del lloc web el que determina quin tipus d’informació conté dita cookie i quin és el seu propòsit, podent a més ser utilitzada pel servidor web cada vegada que visiti aquesta web. S’utilitzen les cookies per a estalviar temps i fer l’experiència de navegació web molt més eficient. No obstant això, poden ser usades amb diversos propòsits diferents que van des de recordar la informació d’inici de sessió o el que conté la seva comanda de compra.

Existeixen una gran quantitat de guies en les quals s’explica el que són les cookies, i per a què s’utilitzen. Per part nostra, els explicarem com afecten aquestes cookies a aquesta pàgina web, però en el cas que necessiti més informació sobre aquest tema, doni un cop d’ull a aquestes pàgines:

  • http://www.allaboutcookies.org
  • http://www.youronlinechoices.eu

 Com utilitza aquest lloc web les cookies?

Aquest lloc web tan sols utilitzarà les cookies que Vostè ens deixi utilitzar. Podrà controlar les seves cookies a través del seu navegador. Podrà trobar més informació sobre aquest tema més endavant. Hem utilitzat algunes de les guies existents per a classificar les cookies que usem en diversos grups:

1. Cookies de Rendiment i analítica web

2. Cookies Funcionals

3. Cookies de Màrqueting

A continuació trobarà més informació sobre cadascun d’aquests tipus de cookies.

1. Cookies de Rendiment i Analítica Web

Es tracta de cookies que recullen informació sobre com utilitza el lloc web (per exemple, les pàgines que visita o si es produeix algun error) i que també ajuden a l’administrador a la localització i solució de problemes del lloc web. Tota la informació recollida en les mateixes és totalment anònima i ens ajuda a entendre com funciona el nostre lloc, realitzant les millores oportunes per a facilitar la seva navegació.

Aquestes cookies permetran:

• Que Vostè navegui pel lloc

• Que es recopili informació sobre com utilitza vostè la pàgina web, per a així entendre la usabilitat del lloc, i ajudar-nos a implementar les millores necessàries. Aquestes cookies no recolliran cap informació personal sobre vostè que pugui ser usada amb finalitats publicitaris, o informació sobre les seves preferències (com ara les seves dades d’usuari) més enllà d’aquesta visita en particular.

La eina utilitzada és Google Analytics.

2. Cookies Funcionals

El nostre propòsit amb aquestes cookies no és un altre que millorar l’experiència dels usuaris. Podrà rebutjar en qualsevol moment l’ús d’aquestes cookies. S’utilitzen aquestes cookies per a recordar uns certs paràmetres de configuració o per a proporcionar uns certs serveis o missatges que poden arribar a millorar la seva experiència en el nostre lloc. Per exemple, recorden el país o l’idioma que ha seleccionat en visitar les pàgines, i no s’utilitzen amb finalitats de màrqueting.

Aquestes cookies permetran:

• Recordar les seves dades d’inici de sessió com a client en tornar a la pàgina

Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre Vostè que pugui ser usada amb finalitats publicitaris, o informació sobre les seves preferències (com ara les seves dades d’usuari) més enllà d’aquesta visita en particular.

3. Cookies de Màrqueting

Aquestes cookies són gestionades per tercers, amb el que podrà utilitzar les eines d’aquests per a restringir l’ús d’aquestes cookies. Algunes de les cookies s’utilitzen per a enllaçar a altres pàgines web que proporcionen uns certs serveis a aquesta, com pot ser el cas de Facebook, Twitter o Google. Algunes d’aquestes cookies modificaran els anuncis d’altres webs per a adaptar-los a les seves preferències.

Aquestes cookies permetran:

• Enllaçar amb xarxes socials

A més d’acceptar o rebutjar l’ús d’unes certes cookies a través de la pàgina web, també podrà gestionar-les fent ús de la configuració del seu navegador.

Aquí té una font d’informació sobre com dur a terme aquest procés: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Tan sols llegirem o escriurem cookies sobre les seves preferències. Aquelles que hagin estat instal·lades abans de modificar la configuració romandran en el seu ordinador i podrà esborrar-les fent ús de les opcions de configuració del seu navegador.